Kalata e Portit te Sarandes

MISIONI DHE FUNKSIONI

  • SHA PORTI DETAR SARANDE BEN KORDINIMIN E AKTIVITETEVE TREGETARE, BRENDA TERRITORIT TE PORTIT,NDERTIMIN, MENAXHIMIN
    RUAJTJEN E OBJEKTEVE BRENDA PORTIT, NGARKIM-SHKARKIMIN , IMBARKIMIN DHE DISBARKIMIadministrataN E PASAGJEREVEkalata
  • PERPUNIMI I MALLRAVE BEHET NE PORTIN E LIMIONIT .PERPUNIMI I MALLRAVE BEHET ME ELEKTROVINC¬†GANZ 5 T.KALATA E PERPUNIMIT TE MALLRAVE KA NJE GJATESI 75 ML ZHYTJE ; 6 M THELLESI SI DHE 2000 M2 SHESHE PERPUNIMI