Kalata e Portit te Sarandes

PERSPEKTIVA E ZHVILLIMIT

Sha Porti Detar Sarande ka nje Master Plan te zhvillimit te infrastruktures. Me fondet buxhetore dhe te vet shoqerise , Porti Sarandes ka ndertuar nje infrastrukture bashkekohore te projektuar nga Instituti Studimeve Transportit Tirane .

 

TERMINALI I PASAGJEREVE
 PASSANGERS TERMINALkalata
 SHESHE PERPUNIMI 15000 M2
 PROCESSING SQUARES 15000 M2
 OBJEKTI ZYRAVE TE ADMINISTRATES 
 TARGET/ ADMINISTRATION OFFICES

OBJEKTI KAPITENERIA E PORTIT
 TARGET/ HARBOUR MASTER
 OBJEKTI DOGANA 
 TARGET/ CUSTOM
 KALATA E PERPUNIMIT TE TRAGETEVE
 FERRIES ELABORATION DOCK