Kalata e Portit te Sarandes

SHERBIMET

Operacionet tregtare ne port realizohen :

 
A – NE PERPUNIMIN E ANIJEVE TE MALLRAVE
– Ne perpunimin e mallrave prej ores 8.oo deri 22.oo
– Perpunohen anije me zhytje deri 6 m thellesi.
– Perpunimi I mallrave behet ne portin nr 2 limion me elektrovinc ganz 3.5 t
 

B – NE PERPUNIMIN E TRAGETEVE

Porti Detar Sarande perpunon tragete ne baze te kontratave vjetore te lidhura me kompani dhe Agjencit Tregetare spedicionere
Sot ne Portin e Sarandes perpunohen dy tragete te linjes, Shoqeria Finikas dhe Shoqeria Greke Petraqis Shiping Company
MIRATUAR NGA MPPTT PER VITIN 2010