Kalata e Portit te Sarandes

Treguesit Ekonomike

 

 VITI 2010

 

 1. ANIJE TE PERPUNUARA 44
 2. JAHTE TURISTIKE 153
 3. PASAGJERE PERPUNUAR GJITHSEJ 116069
 4. VOLUMI I MALLRAVE PERPUNUAR 70902
 5. TRAGETE TE PERPUNUARA TE LINJES 4
 6. TRAGETE KRUAZIRE TURISTIKE 19
 7. TRAGETE TURISTIKE 10

VITI 2011

 

 1. ANIJE TE PERPUNUARA 20
 2. JAHTE TURISTIKE 231
 3. PASAGJERE PERPUNUAR GJITHSEJ 121793
 4. VOLUMI I MALLRAVE PERPUNUAR 23772
 5. TRAGETE TE PERPUNUARA TE LINJES 5
 6. TRAGETE KRUAZIRE TURISTIKE 24
 7. TRAGETE TURISTIKE 9