Kalata e Portit te Sarandes

ZYRA E KONTAKTIT

SHA PORTI DETAR SARANDE

 

  • Tel: + 35585224475
  • Fax: +355 85225542
  • WEB: www.portisarande.com.al

FORCA E SIGURISE :

  • Tel : + 35585222661
  • E-mail: portidetarsr@yahoo.com

PILOTET E ANIJEVE:

  • ‘PILOT’ SPIRO THOMAJ

Tel: 0692397512

  • ‘PILOT ‘ PILO ANDONI

Tel: 0692397512