1 - Njoftime per Strukturen e re te Forces se Sigurise 000000000000000000000000000000 2 - Noftim per Tarifat e sherbimit te Perpunimit etj.

Sha Porti Detar Sarande ne baze te VKM Nr 171 date 28.3.2007, ka forcen e sigurise portuale i cili ka per mision krijimin e nje ambienti te sigurt per pune per portin e Sarandes dhe per perdoruesit e tij, duke bere kontrolle te rrepta ne hyrje , dhe ne gjithe teritorin e portit. Forca sigurise portuale synon te garantoje mbrojtjen dhe sigurin e anijeve dhe portin, pasagjereve , antareve te ekuipazheve dhe personelit tokesor nga aktet teroriste dhe ilegale, per te plotesuar detyrimet e vendosura nga aktet ligjore kombetaredhenderkombetare

Siguria Portuale

Forcat e sigurise


Perpunimi

Tarifate perpunimit te mallrave