Prokurimet publike do ti gjeni te azhornuara
ne faqen tone ne seksionin perkates.
Per te pare informacionet e fundit mund te klikoni me poshte.


Viti 2010

1- ANIJE TE PERPUNUARA 44

1- TRAGETE TE PERPUNUARA TE LINJES 4

1- JAHTE TURISTIKE 153


 

1- TRAGETE KRUAZIRE TURISTIKE 19

1- TRAGETE TURISTIKE 10

1- PASAGJER PERPUNUAR GJITHSEJT
116069


1- VOLUMI I ,MALLRAVE PERPUNUAR
70902


 1- ANIJE TE PERPUNUARA 20

2- TRAGETE TE PERPUNUARA TE LINJES 5

3- TRAGETE KRUAZIRE TURISTIKE 24

4- TRAGETE TURISTIKE 9


 


1- JAHTE TURISTIKE 231


 
1- PASAGJER PERPUNUAR GJITHSEJT 121793
 
1- VOLUMI I ,MALLRAVE PERPUNUAR 23772